Taste the Waste

1 Miljard mensen lijden honger. Maar wij, de consumenten, gooien 10% van ons eten onnodig in de vuilnisbak! Dat is jaarlijks €2,4 miljard aan eetbaar voedsel en ruim € 400,- per huishouden.

Eén van de oplossingen voor het wereldvoedselprobleem is het tegengaan van voedselverspilling. En die verspilling is overal: van boer tot consument en alle schakels daartussen. Meer dan 40% van het voedsel gaat verloren tussen ploeg en bord. 

Taste the Waste wil daar verandering in brengen. Veel moeite hoeft het niet te kosten, en ja: je spaart er ook nog geld mee uit.

Voedselverspilling

De komende veertig jaar staan we voor een enorme uitdaging. Klimaatveranderingen, toenemende land- en waterschaarste, druk op natuurlijke hulpbronnen, een groeiende bevolking, stijgende welvaart en een nog grotere vraag naar voedsel. Eén van de (vele) oplossingen voor het wereldvoedselprobleem is het tegengaan van voedselverspilling.

Lees meer

Tips tegen verspilling

1. Kijk eerst wat je in huis hebt voordat je boodschappen gaat doen. Maak oudere producten eerst op.
2. Maak altijd een boodschappenlijstje. Zo voorkom je dat je meer koopt dan je van plan was.
3. Koop alleen aanbiedingen als je zeker weet dat je die producten ook gebruikt.

Lees meer

Over ons

Er is niets anders waarin we zoveel energie, ruwe materialen en arbeid stoppen als in het voortbrengen van voedsel. En nooit eerder in onze wereldgeschiedenis was de opbrengst zo hoog als nu, genoeg om 9 miljard mensen te voeden. Dan is het uitermate triest dat van zoveel voedsel ongeveer de helft niet op ons bord belandt maar in de vuilnisbak!

Lees meer

De afvalshow

In de show discussiëren consumenten, politici, retailers en vertegenwoordigers van voedselorganisaties over de centrale vraag: 'Hoe kunnen we de voedselverspilling met twintig procent verminderen rond 2015?’. In De AfvalShow wordt ingegaan op de relatie Wereldhonger en Voedselverspillng.

Lees meer

Bekijk hier de documentaire