De afvalshow

Als afsluiter van de media-activiteiten rond Wereldvoedseldag zendt de BOS op zondag 24 oktober,14.00 en zaterdag 30 oktober, 09.30 op Nederland 2 De AfvalShow uit, een enerverende talkshow, gepresenteerd door Bas Westerweel.In de show discussiëren consumenten, politici, retailers en vertegenwoordigers van voedselorganisaties over de centrale vraag: 'Hoe kunnen we de voedselverspilling met twintig procent verminderen rond 2015?’

In De AfvalShow wordt ingegaan op de relatie Wereldhonger en Voedselverspillng. Hoe is het mogelijk dat wij in de ontwikkelde wereld voedsel weggooien genoeg om 3 miljard mensen te voeden, terwijl tegelijk meer dan 1 miljard mensen in de wereld honger lijden. Kunnen en willen wij dit nog wel ethisch verantwoorden, maar belangrijker nog: wat kunnen we er aan doen? In het tweede deel van de show zoomen we in op de verliezen in de producerende landen tijdens de oogst en tijdens de verwerking en distributie van het voedsel. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor zijn cosmetische eisen die door consumenten en supermarkten aan de agrarische producten gesteld worden en die met name in de minder ontwikkelde landen bijdragen aan armoede en honger.

De show sluit af met een inzicht in ons eigen weggooigedrag en een greep uit een aantal handige tips om dit in de toekomst te voorkomen.

Gasten zijn onder andere Arie Boomsma, Nederlands ambassadeur voor het wereldvoedselprogramma van de VN en prof.dr.ir. Rudy Rabbinge, specialist duurzame ontwikkeling.