Minder Afval, minder honger.

Taste the Waste Minstens 1 miljard mensen lijden honger. Maar wij, De consumenten, gooien 10% van ons eten onnodig in de vuilnisbak! Taste the Waste wil daar verandering in brengen. Eén van de (vele) oplossingen voor het wereldvoedselprobleem is het tegengaan van voedselverspilling. Veel moeite hoeft het niet te kosten, en ja: je spaart er ook nog geld mee uit!

De komende veertig jaar staan we voor een enorme uitdaging. Klimaatveranderingen, toenemende land- en waterschaarste, druk op natuurlijke hulpbronnen, een groeiende bevolking, stijgende welvaart en een nog grotere vraag naar voedsel. Eén van de (vele) oplossingen voor het wereldvoedselprobleem is het tegengaan van voedselverspilling. Terwijl ruim 1 miljard mensen honger lijden, gooien wij, als consument ,10%  van ons voedsel onnodig in de vuilnisbak! Dat is jaarlijks €2,4 miljard aan eetbaar voedsel en ruim € 400,- per huishouden.

Voedselverspilling vindt plaats binnen de gehele keten: van boer tot consument en alle schakels daartussen. Meer dan 40% van het voedsel gaat verloren tussen ploeg en bord. Ongeveer de helft hiervan vindt plaats bij de primaire productie.
Doelstelling: 20 % minder verspilling in 2015
Het Ministerie van LNV wil verspilling op drie manieren aanpakken, en hiermee rond 2015 een 20% reductie bereiken van de voedselverspilling in Nederland ! En dat wil het ministerie op drie manieren doen:

-voorkomen dat keten en consument daadwerkelijk voedsel weggooien, maar ook -door voedsel langer houdbaar te laten blijven.
-Het weggegooide voedsel zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken.
-Ketenefficiëntie; de schakels beter op elkaar laten aansluiten.
-Lees meer in het artikel 20 % minder voedselverspilling in 2015


Wat is er te doen op Wereldvoedseldag?
Op het gebied van voedselverspilling valt dus nog een wereld te winnen. Daarom worden er op Wereldvoedseldag, 16 oktober, op diverse plaatsen in het land filmevenementen georganiseerd om dit probleem onder de aandacht te brengen. Daarnaast zal op verschillende manieren door de Nederlandse Publieke Omroep aandacht worden besteed aan het onderwerp en heeft het Cinekid Festival een speciaal programma voor het primair onderwijs samengesteld over voedsel en voedselverspilling. Als u zelf ook iets speciaals rond dit onderwerp wilt organiseren, dan kunt zich aanmelden op www.wereldvoedseldag.nl

Feiten en cijfers over voedselverspilling

Deze lijst met feiten en cijfers over het verspillen van voedsel door consumenten is in mei 2010 opgesteld door het Voedingscentrum, Milieu Centraal en VROM

Definitie

Voedselverspilling is in de beleidscontext méér dan hetgeen we weggooien, namelijk óók wat we er vervolgens mee doen èn de oorzaken waarom voedsel kwaliteit heeft verloren en daardoor, later, in rest-/afvalstromen terecht komt.
In de statistieken wordt verspilling uitgelegd als vermijdbare verliezen of eetbaar voedsel dat we weggooien.

Hoeveel voedsel verspilt de consument?

De Nederlandse consument gooit voor minstens € 2,4 miljard aan eetbaar voedsel per jaar weg.
Dat is ongeveer €400 per huishouden.
Gemiddeld verpilt één persoon ruim 50 kg (43-60 kg) voedsel per jaar. Per huishouden is dat ongeveer 120 kg per jaar.
We kopen zo’n 20% van ons eten voor de afvalbak, ruim de helft ervan is verspilling (en dus vermijdbaar).

Ambitie van de overheid

De inzet van de overheid is om in 2015 de voedselverspilling in de gehele keten met minimaal 20% te hebben verminderd (LNV, VROM en VWS, 2009) en 20% reductie van de milieudruk als gevolg van voedsel (VROM, 2009).

Top 10 meest verspilde producten (in kilogram)

1. Zuivel
2. Brood
3. Voorbewerkt voedsel (kant-en-klaar, zoals pizza en Chinees eten)
4. Groenten
5. (Vers) fruit
6. Aardappelen
7. Vlees en vleeswaren
8. Koek en gebak
9. Oliën en vetten
10. Vis (Milieu Centraal, 2007)

Bewustzijn

Hoe ouder, hoe zuiniger men omgaat met eten.
Mannen geven aan meestal minder weg te gooien dan vrouwen. |
71% van de consumenten denkt (veel) minder ongebruikt voedsel weg te gooien dan de gemiddelde landgenoot.

Redenen waarom consumenten voedsel verspillen

Verpakkingen zijn te groot voor kleine huishoudens
Teveel kopen
Teveel koken per maaltijd
Fout of te lang bewaren, waardoor het voedsel bederft
Mislukte bereiding of niet gewenste smaak van het product of recept
Onjuist transport van het voedsel naar huis waardoor het product kwaliteit verliest
Onregelmatige planning, bijvoorbeeld spontaan gaan uit eten
Angst voor bederf door verstrijken houdbaarheidsdatum
Geen zin in restjes van de vorige dag
Rommelige koelkast en voorraadkast. Mensen hebben vaak geen goed overzicht over hun voorraden waardoor deze niet altijd tijdig geconsumeerd worden, of onnodig opnieuw gekocht

Portiegrootte

Voor een derde van de mensen is portiegrootte een probleem
De meeste mensen zijn wel bereid iets meer te betalen voor een kleinere portie
Een van de redenen om geen kleinere verpakkingen te kopen is dat ze veel te duur worden gevonden Wie verspillen het meeste voedsel?
Eenpersoonshuishoudens en jongeren verspillen het meest
Werkenden verspillen meer dan gepensioneerden
Huishoudens die zelf composteren en huishoudens die hun afval goed scheiden verspillen minder
Mensen die moeite steken in recycling verpillen een derde minder
Mensen die zeggen niets te verspillen, doen dat toch en wel, namelijk 45 kg/jaar. Dat betekent dus dat veel mensen zich niet bewust zijn van hun gedrag
Naarmate mensen ouder zijn, gooien zij minder weg dan gemiddeld